196....وچیزهای دیگر

سه‌شنبه 20 مرداد 1394 ساعت 12:09

196.

سلامتی نعمت بزرگیه که تا از دستش ندی،قدرشو نمی دونی.حالا می خوادیه سرماخوردگی ساده باشه یا...

فکر کنم تموم شده باشه.

خیالم راحت شده وخوشحالم!

بعد از چهار پنج روز وشب بی خوابی دیشب تخت خوابیدم.تعداد نظرات این نوشته : 1
حالا بی خواب که بودی بقیه نیز بیدار بودند... یه خبری می گرفتی ازشون..
شنبه 24 مرداد 1394 ساعت 13:30
پاسخ:
نه بابا همه خواب بودن!
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.
196....وچیزهای دیگر - ایستاده در باد

196....وچیزهای دیگر

سه‌شنبه 20 مرداد 1394 ساعت 12:09

196.

سلامتی نعمت بزرگیه که تا از دستش ندی،قدرشو نمی دونی.حالا می خوادیه سرماخوردگی ساده باشه یا...

فکر کنم تموم شده باشه.

خیالم راحت شده وخوشحالم!

بعد از چهار پنج روز وشب بی خوابی دیشب تخت خوابیدم.تعداد نظرات این نوشته : 1
حالا بی خواب که بودی بقیه نیز بیدار بودند... یه خبری می گرفتی ازشون..
شنبه 24 مرداد 1394 ساعت 13:30
پاسخ:
نه بابا همه خواب بودن!
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.