209.,ودیگرهیچ!

یکشنبه 29 آذر 1394 ساعت 16:58

209.

سرماخورده ایم 

دود خورده ایم

دوده خورده ایم 

.

.

.

ودیگر هیچ!تعداد نظرات این نوشته : 1
اون وسطا یه خرده دارو و دم نوش هم می خوردی..
یکشنبه 29 آذر 1394 ساعت 21:55
پاسخ:
خوردم!
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.
209.,ودیگرهیچ! - ایستاده در باد

209.,ودیگرهیچ!

یکشنبه 29 آذر 1394 ساعت 16:58

209.

سرماخورده ایم 

دود خورده ایم

دوده خورده ایم 

.

.

.

ودیگر هیچ!تعداد نظرات این نوشته : 1
اون وسطا یه خرده دارو و دم نوش هم می خوردی..
یکشنبه 29 آذر 1394 ساعت 21:55
پاسخ:
خوردم!
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.