210.سورپرایز

دوشنبه 30 آذر 1394 ساعت 16:39

210.

سرمو انداخته بودم پایین ومثل این بچه باشخصیتا راهمو گرفته بودم ومی رفتم خونه!گاهی سرفه،گاهی هم ... سرم به راه بود.

درست دم در که رسیدم،زنگ تلفن،سورپرایز،ذوق و ...

یه شب یلدای خیلی خاص

خیلی خاص

به یاد موندنی...

 

امشب هم دعوتم با دوستان...تعداد نظرات این نوشته : 0
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.
210.سورپرایز - ایستاده در باد

210.سورپرایز

دوشنبه 30 آذر 1394 ساعت 16:39

210.

سرمو انداخته بودم پایین ومثل این بچه باشخصیتا راهمو گرفته بودم ومی رفتم خونه!گاهی سرفه،گاهی هم ... سرم به راه بود.

درست دم در که رسیدم،زنگ تلفن،سورپرایز،ذوق و ...

یه شب یلدای خیلی خاص

خیلی خاص

به یاد موندنی...

 

امشب هم دعوتم با دوستان...تعداد نظرات این نوشته : 0
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.